Hilding Rosenberg Piano works vol.1: Mats Widlund

Daphne 1001

Previews:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Beskrivning:

Hilding Rosenbergs pianoproduktion är mångskiftande och med svenska mått nydanande. Ytterligheterna är de fyra sonaterna och de små föredragstudierna för pedagogiskt bruk. De flesta verken förblev länge så gott som okända, fast de tidigt kom i tryck. Huvudparten av Rosebergs pianikompositioner är från 1920-talet, verk sålunda av en relativt ung tonsättare. Det första kända och alltmer spelade verket är "plastiska scener" från 1921. Det är ett mycket charmfullt verk. Sak samma kan sägas om "11 små föredragstudier" från 1925. Efter den omfattande 20-tals produktionen skulle det dröja över ett decennium innan Rosenberg åter skrev för piano solo. Det blev "Improvisationer" (1939) ett av den svenska pianolitteraturens mest spelade verk.

Mats Widlund tillhör idag de främsta solisterna i Sverige och framträder regelbundet med alla de stora symfoniorkestrarna i landet. Han är också en mycket uppskattad och efterfrågad kammarmusiker. Han har spelat in samtliga pianoverk av Hilding Rosenberg på CD, även de båda pianokonserterna. (Daphne 1003 och 1006)


Spårlista:

Plastiska Scener (1921)
1. I Largamente [1.21]
2. II Tempo giusto [1.03]
3. III Moderato [0.37]
4. IV Lento [2.02]
5. V Quasi recit. [1.45]
6. VI Allegretto [0.19]
7. VII Presto [0.30]
8. VIII Andantino [0.45]

Sonat nr 1 (1923)
9. I Moderato espressivo [4.18]
10. II Presto [2.12]
11. III Largo recitativo [2.29]
12. IV Allegro comodo [3.24]

11 Små föredragsstudier
13. I Lungt [1.00]
14. II Livligt och älskligt [0.38]
15. III Raskt och uppsluppet [1.25]
16. IV Uttrycksfullt [1.00]
17. V Lungt löpande [1.05]
18. VI Raskt och muntert [1.20]
19. VII Lungt och stilla [1.54]
20. VIII I folkton [0.47]
21. IX Skämtsamt [1.01]
22. X Långsamt valstempo [1.20]
23. XI Drömmande [1.26]

Sonat nr 3 (1926)
24. I Andantino quasi Allegretto [3.05]
25. II Lento molto quieto [4.23]
26. III SCHERZO Presto [5.58]
27. FINALE Allegro energico [3.43]

Improvisationer (1939)
28. I Maestoso energico [0.52]
29. II Andante [1.43]
30. III Allegro [1.44]
31. IV Lento [2.00]
32. V Allegro moderato [1.01]
33. VI Moderato [2.23]
34. VII Allegro vivace [1.28]
35. VIII Maestoso energico [0.49]


Här kan du köpa skivan:

http://www.naxosdirect.se/-Rosenberg-Hilding---Piano-Works-vol-1----Widlund-Mats/title/DAPHNE%201001/

Musiken på denna internettjänst publiceras med tillstånd av Stim/NCB

Daphne Records AB äger copyrights till all text, musik, grafiska bilder och webbdesign. All otillåten reproduktion beviras.

Producerad av Design Box med publiceringssystemet Drupal 6.