July

Daphne 1005

Previews:

1.

Beskrivning:

är en av de orkestrala fantasier utan dirigent som kändes nödvändiga att bli noterade 1995. Den orkestrala happeningen har 10 starter, men för att få till en variation i klangstrukturen upprepas verket en gång. Den som är intresserad av jämförelser i improvisationen kan hoppa mellan spår 1 och 11, 2 och 12, 3 och 13 osv
För dem som tycker sig höra kyliga klanger i stycket, kan bara konstatera att juli innebär midvinter i t ex Australien.


Spårlista:

1 - 10. Version One [32.32]
11 - 20. Version Two [31.56]

Total: [64.28]


Här kan du köpa skivan:

http://www.naxosdirect.se/-Segerstam-Leif---July----SAMI-sinfoniettan/title/DAPHNE%201005/

Musiken på denna internettjänst publiceras med tillstånd av Stim/NCB

Daphne Records AB äger copyrights till all text, musik, grafiska bilder och webbdesign. All otillåten reproduktion beviras.

Producerad av Design Box med publiceringssystemet Drupal 6.