Liksom av drömmens röster sjungen (As if sung in a dream)

Daphne 1008

Previews:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Beskrivning:

Liksom av drömmens röster sjungen...
Detta är avslutningsraden i den inledande dikten "Om natten" av Joseph von Eichendorff i svensk översättning av Anders Österling. Skivan blandar poesi och musik till en stilfull enhet. Musiken utgörs av några av Robert Schumanns romantiska verk för Oboe och piano samt tre dramatiska s. k. melodramer, där Stina Ekblad framför små enmansföreställningar på vers tillsammans med Kerstn Nylanders pianospel. Översättninmgen till svenska är gjord av Ulrika Waldenström


Spårlista:

1. Om natten (text Joseph von Eichendorff 1788-1857) recitation [1.01]

2. Op 70 adagio oboe and piano [4.00]

3. Op 70 allegro oboe and piano [4.50]

4. Skön Hedvig melodram (text Friedrich Hebbel 1813-1893) recitation and piano [5.23]

5. Ballad om gossen på heden melodram (text Friedrich von Hebbel 1813-1863) recitation and piano [5.46]

6. Romans nr 1 op 94, Nicht schnell oboe and piano [3.28]

7. Skymning (text Henrich Heine 1797-1856) recitation [1.37]

8. Romans nr 2 op 94 Einfach inning oboe and piano [4.29]

9. Chider (text Fridrich Rückert 1788-1866) recitation [3.34]

10 Romans nr 3 op 94 Nicht schnell oboe and piano [5.06]

11. Rymlingarna melodram (text Percy Bysshe Shelley 1792-1822) recitation and piano [3.01]

12. Serenad (Joseph von Eichendorff 1788-1857) recitation [0.58]

Fantasistycke 1 - 3 op 73 oboe d'amore and piano:
13. Zart und mit Aurdruck [3.25]

14. Lebhaft leicht [3.12]

15. Rasch und mit feuer [4.52]

Total: [55.11]


Här kan du köpa skivan:

http://www.naxosdirect.se/-Schumann-Robert---Liksom-av-Dr%C3%B6mmens-R%C3%B6ster/title/DAPHNE%201008/

Musiken på denna internettjänst publiceras med tillstånd av Stim/NCB

Daphne Records AB äger copyrights till all text, musik, grafiska bilder och webbdesign. All otillåten reproduktion beviras.

Producerad av Design Box med publiceringssystemet Drupal 6.