Marin Marais Suites from Pieces de viole, Cinquieme livre, Paris 1725

Daphne 1050

Previews:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Beskrivning:

Nu finns en ny och hett efterla╠łngtad inspelning med den svenske gambisten Leif Henrikson och teorbisten Lars-Erik Larsson. Ha╠łr har de med omsorg valt ut tre sviter av den franska barockens store gambama╠łstare och tonsa╠łttare Marin Marais. Gambans klang och dynamik ansa╠Őgs ligga na╠łra idealet ÔÇô den ma╠łnskliga ro╠łsten ÔÇô na╠Őgot man verkligen fo╠łrsta╠Őr na╠łr man lyssnar pa╠Ő dessa tolkningar. Ur Marais femte och sista bok, utgiven i Paris 1725, har Henrikson och Larsson valt en serie satser som lyfter fram den stora variationsrikedomen i Marais musik, fra╠Őn det sma╠łktande meditativa till det briljanta och kraftfulla. Inspelningen, gjord i O╠łsmo medeltida kyrka, ha╠Őller mycket ho╠łg teknisk kvalitet och lyfter fram instrumentens timbre och rika o╠łvertonsregister. Skivan fo╠łrmedlar en sann kammarmusikalisk upplevelse pra╠łglad av intimitet, tydlighet och na╠łrhet.


Spårlista:

Suite in e minor

1   Prelude                                            1:24

2   Allemande La Beuron                         2:27

3   Sarabande                                        2:19

4   Resveries Mesplaiziennes                   2:03

5   Menuet                                             0:39

6   Marche Persane dite la Savigny          2:43

7   Gigue la resol├╝e                                2:20

 

Suite in G major

8   Prelude                                             1:22

9   Allemande La Fiere                            1:45

10 Sarabande                                        2:24

11 Gigue la precieuse                             1:43

12 Gavotte                                            1:16

13 Menuet                                             0:46

14 Rondeau le Troilleur                           3:52

15 Chaconne                                         3:04

 

Suite in g minor                                   

16 Prelude                                             1:48

17 Fantaisie                                           0:44

18 Allemande La freval des loges             2:31

19 Sarabande                                        2:25

20 Gigue la Pagode                                1:51

21 Le tombeau pour Marais le Cadet        8:16

22 Menuet                                             0:48

23 Gavotte                                            1:24

24 La Georgienne dite la Maupertuy         3:10

25 Rondeau le Badin                              4:34

 

Total                                                   57:38


Här kan du köpa skivan:

http://naxosdirect.se/items/pi%C3%A8ces-de-violes-cinqui%C3%A8me-livre-349947
http://cdon.se/musik/marais_marin/pieces_de_violes-37358704

Musiken p├ą denna internettj├Ąnst publiceras med tillst├ąnd av Stim/NCB

Daphne Records AB ├Ąger copyrights till all text, musik, grafiska bilder och webbdesign. All otill├ąten reproduktion beviras.

Producerad av Design Box med publiceringssystemet Drupal 6.