MEMENTO MEI

Daphne 1038

Previews:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beskrivning:

1509 gick en av Sveriges största målare, Albertus
Pictor, ur tiden. På kyrkoväggar och i kyrkovalv
har han berättat om Bibelns historier och om de
stora livsfrĂĄgorna genom sin konst. Samma teman
inspirerade dåtidens kompositörer att beröra oss
med musikaliska berättelser om jungfru Maria,
om Kristi liv och om kärleken, döden, smärtan
och glädjen i medeltidens och renässansens Europa.
Den medeltida människan strävade ständigt
efter att försäkra sig om en plats i himmelen genom
böner och goda gärningar. Framför allt vände
man sig till jungfru Maria för att be om hennes
förböner. Ovanför Albertus Pictors självporträtt i
Lids kyrka, där han framställer sig själv som en
moderiktig man i sina bästa år, har han till och
med skrivit Memento mei Alberto pictor huius
ecclesie – ”Minns mig Albertus, denna kyrkas
målare”. Han hoppades säkert att såväl församling
som gudom skulle minnas hans namn. Samma
önskan uttrycker Josquin des Prez i Ave Maria
... virgo serena: O Mater Dei! Memento mei! –
”O Guds moder! Kom ihåg mig!”


Spårlista:

1. Alleluia, confitemini Domino Jean Mouton, c. 1459–1522
2. Tractus ur Missa pro defunctis Johannes Ockeghem, 1410(1430?)–1497
3. Christus resurgens Jean Richafort, c. 1480–c. 1547
4. Nunc dimittis Josquin des Prez, 1450(1455?)–1521
5. Le chant des oiseaux Clément Janequin, c. 1485–1558
6. Sicut cervus Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525(1526?)–1594
7. Quaeramus cum pastoribus Jean Mouton, c. 1459–1522
8. Clamabat autem mulier Pedro de Escobar, c. 1465–efter/after 1535
9. Gaude virgo mater Christi Josquin des Prez, 1450(1455?)–1521
10. Quid petis, o fili Richard Pygott, c. 1485–1549
11. Vox in Rama Jacob Clemens non Papa, c. 1510–1555(1556?)
12. Heth, cogitavit Dominus Antoine Brumel, 1460–1513
13. Ave Maria ... virgo serena Josquin des Prez, 1450(1455?)–1521


Musiken på denna internettjänst publiceras med tillstånd av Stim/NCB

Daphne Records AB äger copyrights till all text, musik, grafiska bilder och webbdesign. All otillåten reproduktion beviras.

Producerad av Design Box med publiceringssystemet Drupal 6.